Styrelsens Medlemmar


Namn:

Station:

Tele.arbete:

Mobil:

Ordförande

Uddevalla

010-4837204

010-4837204

Vice ordförande

Göteborg

0739159020


Kassör

Kungälv

0303-33 47 09

070-3199 609

Sekreterare

Göteborg  VF

031-3352411

076-1463587

Ledamot0736-601610

Ledamot

Kungälv

070-5499606

070-5499606

Ledamot

Ida Haglund

UddevallaLedamot

Skärhamn

0705-467668

Suppleant

Per-Olof Carlsson

Borås

033-172974

073-0887289

Suppleant

Kungälv

070-6455701

070-6455701

Föreningens PlusGiro

18314-5